Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1608 (2018. gada 24. oktobris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam