Predmet T-663/13 P: Presuda Općeg suda od 15. listopada 2014. – Revizorski sud protiv BF-a ( „Žalba — Javna služba — Zapošljavanje — Imenovanje na radno mjesto direktora za ljudske resurse — Odbijanje kandidature — Obveza obrazlaganja izvješća koji je podnio Predselekcijski odbor” )