Sag F-41/08: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 29. september 2010 — Honnefelder mod Europa-Kommissionen (Personalesag — almindelig udvælgelsesprøve — ikke opført på reservelisten — afviklingen af den mundtlige prøve — udvælgelseskomitéens ligevægt)