Statligt stöd – Grekland — Statligt stöd SA.39119 (2016/C) (f.d. 2015/NN) (f.d. 2014/CP) – Stöd till Sogia Ellas SA m.fl. — Uppmaning enligt artikel 108.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att inkomma med synpunkterText av betydelse för EES$