C/2016/5542 Stadgar för det europeiska tvärvetenskapliga havsbotten- och vattenpelareobservatoriet (Emso Eric)