Obavijest belgijske vlade u skladu s člankom 10. stavkom 2. Direktive 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( „Direktiva o plinu” ) o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina u vezi s odabirom poduzeća N.V. Fluxys Belgium kao operatora prijenosnog sustava u Belgiji