Informacije koje su dostavile države članice u vezi sa zabranom ribolova 2020/C 349/12