Omröstningsresultat Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten Antagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen och rådets motivering Godkännande av det gemensamma uttalandet Resultatet av det skriftliga förfarande som avslutades den 14 december 2020