Mål C-28/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Attunda tingsrätt (Sverige) den 21 januari 2020 – Airhelp Ltd/Scandinavian Airlines System SAS