Rozsudok Všeobecného súdu (prvá komora) z 13. januára 2021.