Zadeva T-646/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. marca 2020 – Bonnafous/Komisija (Dostop do dokumentov – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Revizijsko poročilo kadrovske službe EACEA – Zavrnitev dostopa – Izjema v zvezi z varstvom namena inšpekcij, preiskav in revizij)