Vec T-646/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. marca 2020 – Bonnafous/Komisia („Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Správa z auditu ľudských zdrojov EACEA – Odmietnutie prístupu – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly“)