Cauza T-646/18: Hotărârea Tribunalului din 26 martie 2020 – Bonnafous/Comisia [„Acces la documente – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 – Raport de audit al resurselor umane ale EACEA – Refuzul accesului – Excepție privind protecția obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de audit”]