Pisno vprašanje E-003158/11 Christine De Veyrac (PPE) in Philippe Juvin (PPE) za Komisijo. Uvedba posodobljenega carinskega zakonika