Kennisgeving aan de personen en de entiteit die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2018/1544 van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2020/1482 van de Raad, en in Verordening (EU) 2018/1542 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1480 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen de proliferatie en het gebruik van chemische wapens 2020/C 344/09