Obavijest osobama i subjektu na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene Odlukom Vijeća (ZVSP) 2018/1544, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2020/[1482], i Uredbom Vijeća (EU) 2018/1542, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2020/[1480] o mjerama ograničavanja u pogledu širenja i uporabe kemijskog oružja 2020/C 344/09