Bekendtgørelse til de personer og den enhed, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1544 som ændret ved Rådets afgørelse (FUSP) 2020/1482 og i Rådets forordning (EU) 2018/1542 som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2020/1480 om restriktive foranstaltninger mod spredning og brug af kemiske våben 2020/C 344/09