Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7911 – CNCE/KM Group) (Text av betydelse för EES)