Vec C-122/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 10. septembra 2020 – Hamas/Rada Európskej únie, Francúzska republika, Európska komisia (Odvolanie – Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Boj proti terorizmu – Reštriktívne opatrenia prijaté proti určitým osobám a subjektom – Zmrazenie finančných prostriedkov – Spoločná pozícia 2001/931/SZBP – Článok 1 ods. 4 a 6 – Nariadenie (ES) č. 2580/2001 – Článok 2 ods. 3 – Ponechanie organizácie na zozname osôb, skupín a subjektov zapojených do teroristických činov – Podmienky – Príslušný orgán rovnocenný súdnemu orgánu – Rozhodnutie o odsúdení – Trvajúce nebezpečenstvo zapojenia do teroristických činov – Skutkový základ pre rozhodnutie o zmrazení finančných prostriedkov – Povinnosť odôvodnenia – Právo na účinnú súdnu ochranu)