Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kunsill Ministerjali stabbilit skont it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità tat-Trasport$