Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на Съвета на министрите, създаден съгласно Договора за създаване на Транспортната общност$