Mål T-48/21: Överklagande ingett den 27 januari 2021 – Cepewa mot EUIPO – Out of the blue (Lieblingsmensch)