Meddelande från kommissionen – Automatisk höjning av en autonom tullkvot enligt rådets förordning (EU) 2015/2265