Kohtuasi C-35/08: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 15. oktoobri 2009 . aasta otsus (Finanzgericht Baden-Württembergi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Grundstücksgemeinschaft Busley ja Cibrian Fernandez versus Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (Kapitali vaba liikumine — Kinnisvara — Tulumaks — Üürikahjumi mahaarvamine maksukohustuslase maksustatavast tulust — Degressiivse amortisatsiooni kohaldamine soetamis- või ehituskuludest lähtudes — Soodsam maksustamine, mis on ette nähtud ainult oma riigi territooriumil asuvate hoonete suhtes)