Oznake za kemijska svojstva maslinovog ulja i ulja komine maslina koje se primjenjuju na Prilog XXI. Uredbi Komisije (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize