Sag C-460/19 P: Appel iværksat den 14. juni 2019 af Stada Arzneimittel AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 4. april 2019 i sag T-804/17 – Stada Arzneimittel AG mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret