Věc C-460/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 14. června 2019 společností Stada Arzneimittel AG proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 4. dubna 2019 ve věci T-804/17, Stada Arzneimittel AG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)