Decyzja nr 1/2016 Komitetu Ambasadorów AKP–UE z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia odstępstw od rozporządzenia finansowego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw (CRP) [2016/383]