Europaparlamentets resolution av den 18 december 2020 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 (13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))