Generaldirektoratet för utveckling och samarbete (EuropeAid) – Utlysning av ledig tjänst – Direktör (lönegrad AD 14) Bryssel (Artikel 29.2 i tjänsteföreskrifterna) – COM/2014/10349