Byla C-302/18: 2019 m. spalio 3 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X/Belgische Staat (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Imigracijos politika – Trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statusas – Direktyva 2003/109/EB – Ilgalaikio gyventojo statuso įgijimo sąlygos – 5 straipsnio 1 dalies a punktas – Pastovūs, reguliarūs ir pakankami ištekliai)