Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – „Plan działania na rzecz zwalczania dezinformacji”