Resolution från Rerionkommittén om "Europeiska kommissionens arbetsprogram"