Zaak C-485/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský súd v Prešove (Slowakije) op 25 juni 2019 — LH/PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.