predmet C-485/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. lipnja 2019. uputio Krajský súd v Prešove (Slovačka) — LH protiv PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.