Sag C-485/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský súd v Prešove (Slovakiet) den 25. juni 2019 — LH mod PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.