Skriftlig fråga E-010889/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) till kommissionen. Transportens framtid i EU