Skriftlig fråga E-6730/10 Seán Kelly (PPE) till rådet. Estland och euroområdet