Kommissionens beslut av den 19/10/2007 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.4804 - SERAFINA / INTELSAT) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)