Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1768 av den 25 november 2020 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin