Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1768 al Comisiei din 25 noiembrie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină