Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1768 tal-25 ta’ Novembru 2020 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 fir-rigward tal-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd