Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1768 2020 m. lapkričio 25 d. kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95