Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1768 на Комисията от 25 ноември 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на фиксирането на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин