Skriftlig fråga E-6413/07 från Mario Borghezio (UEN) till kommissionen. Europa bör uppmana Turkiet att följa reglerna för fair play i fotboll