TITJUR Belgien mot kommissionen Domstolens beslut (sjätte avdelningen) den 8 november 2007. # Konungariket Belgien mot Europeiska kommissionen. # Överklagande - Tidsfrist för väckande av talan - Artikel 43.6 i förstainstansrättens rättegångsregler - Originalet av ansökan för sent ingivet - Avvisning - Begreppet ursäktligt misstag - Begreppet oförutsebar omständighet. # Mål C-242/07 P.