Skriftlig fråga E-1051/07 från Chris Davies (ALDE) till kommissionen. Koppling mellan systemet för handel med utsläppsrätter och de nationella fördelningsplanerna