Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2020/1738 (2020. gada 16. novembris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Asparago verde di Altedo” (AĢIN))