Meddelande till personer som omfattas av de åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2011/72/Gusp, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2016/119, och i rådets förordning (EU) nr 101/2011, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2016/111, om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Tunisien