Sprawa T-901/16: Wyrok Sądu z dnia 12 mars 2020 r. – Elche Club de Fútbol / Komisja [Pomoc państwa – Pomoc udzielona przez Hiszpanię na rzecz niektórych zawodowych klubów piłkarskich – Gwarancja – Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym – Pośredni beneficjent – Możliwość przypisania państwu – Korzyść – Kryterium inwestora prywatnego]